basisschool
St. Dionysius
Oude Markt 15
6365 CJ Schinnen
046 443 1885
bsdionysius.nl
directie
Vivian Spapens-Struijk
vivian.spapens@innovo.nl
netwerk
Beekdaelen
aantal leerlingen
205 (per 01-10-2018)