basisschool
de Wereldster
Past. Dom.Hexstraat 16
6231 HG Meerssen
043-3642813
kindcentrumwereldster.nl
directie
Christa Somers
christa.somers@innovo.nl
netwerk
Meerssen
aantal leerlingen
330 (per 01-10-2018)