basisschool
de Wereldster
Past. Dom.Hexstraat 16
6231 HG Meerssen
043-3642813
kindcentrumwereldster.nl
directie
Vivian Spapens a.i.
vivian.spapens@innovo.nl
netwerk
MeerVal
aantal leerlingen
332 (per 01-10-2020)