basisschool
Het Avontuur
Ankersweg 52c
6122 ET Buchten
046 485 2338
bs-hetavontuur.nl
directie
Nelly Bergers
nelly.bergers@innovo.nl
netwerk
Zuidwest en Midden-Limburg
aantal leerlingen
105 (per 01-10-2020)