klachtenregeling

In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben. Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'.

Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen, personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben 'over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen' van het bestuur of een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Hieronder staan het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veelgestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling binnen INNOVO.

vertrouwenspersonen binnen INNOVO
Amanda Klein