onderzoeken in het funderend onderwijs (Onderwijsmonitor Limburg)

educatieve agenda limburg
Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is samenwerking tussen de verschillende partijen in en rondom het onderwijsveld noodzakelijk. De komende tien jaar wordt in Limburg flink geïnvesteerd in innovaties in de kennisinfrastructuur via de Kennis-As Limburg.  Dit is een samenwerking tussen de Provincie Limburg, het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Universiteit Maastricht+Zuyd Hogeschool. Een van de projecten binnen de Kennis-As is de Educatieve Agenda: een samenwerking van de hoger onderwijs- en kennisinstellingen, het middelbaar beroepsonderwijs en de besturen en scholen van het voortgezet en primair onderwijs in Limburg. Ambitie: het realiseren van beter onderwijs. Onderwijs waarin leerlingenzaken leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen ontplooien. De partners willen dit realiseren door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt.

van kaans naar onderwijsmonitor limburg
Het programma Kaans, was een langlopend onderzoeksprogramma waarin het onderwijs in (Zuid-) Limburg werd gemonitord. In dit programma werden gegevens verzameld over de achtergrond van leerlingen, de inzet in het onderwijsproces en de ontwikkeling die leerlingen doormaken van de kleuterschool tot het einde van de middelbare school. Deze gegevensverzameling resulteerde in feedback voor scholen en besturen over schoolprestaties en de ontwikkeling hiervan. Hiermee konden besturen en scholen hun beleid bijstellen en effecten van onderwijsbeleid en –methodes meten en evalueren.
De Educatieve Agenda Limburg wil zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande activiteiten en instrumenten. Daarom is Kaans geïntegreerd in de Educatieve Agenda Limburg onder de naam Onderwijsmonitor Limburg. Hierdoor kunnen de activiteiten van het vroegere Kaans worden gecontinueerd en nog dichter bij de schoolpraktijk worden gebracht.

Welke informatie wordt wanneer opgevraagd:
Groep 8
 • Gegevens uit leerlingadministratie               Jaarlijks  begin schooljaar
 • Score Eindtoets, VO-advies en                    Jaarlijks  einde schooljaar
  Toetsgegevens uit LVS
 • Cognitieve aspecten                                     Tweejaarlijks voorjaar oneven jaren
 • Sociaal- emotionele aspecten                       idem
 • Achtergrondgegevens                                   idem
Groep 2
 • Gegevens uit leerlingadministratie               Jaarlijks begin schooljaar
 • Toets- en ontwikkelingsgegevens                Jaarlijks einde schooljaar
 • Sociaal-emotionele aspecten                       Tweejaarlijks: voorjaar oneven jaren
 • Achtergrondgegevens                                  idem
Klik HIER voor de PDF brochure Onderwijsmonitor Limburg

Klik HIER om terug te gaan naar de vorige pagina.
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer