Van toeten en blazen

Op donderdag 31 maart hebben de kinderen van basisschool Swentibold een galaconcert verzorgd in samenwerking met harmonie L’Union Born. Het gonsde en het bruiste, het spetterde en vertederde, het verraste en ontroerde, kortom een prachtige afsluiting van het muziekproject 'Van toeten en blazen' de kinderen, hun ouders, het team van basisschool Swentibold en de leden van harmonie L’Union. 

samenwerking
Muziekproject basisschool Swentibold is in februari jongstleden in samenwerking met harmonie L’Union Born gestart met het muziekproject 'Van toeten en blazen'.

doel
Doel van het project is om aandacht te schenken aan kunst en cultuur in de directe omgeving van de kinderen. Zo maakten de kinderen kennis met blaasmuziek in het algemeen en harmonie L’Union in het bijzonder. Het muziekproject is in principe bedoeld voor de leerlingen in de groepen 5 tot en met 7, maar in goed overleg met dirigent Jos Kuipers en vakleerkracht muziek Wim Wackers is besloten om alle leerlingen van de basisschool bij dit project te betrekken.

voorbereiding
De afgelopen weken zijn alle leerlingen druk bezig geweest met het instuderen van de liedjes, het zingen van een heuse rap, maar ook met het ontwerpen van eigen muziekinstrumenten, naar eigen fantasie. De eigen muziekinstrumenten dienden als begeleiding van de, voor dit project speciaal ingestudeerde stukken van de harmonie. In zes weken tijd is er toegewerkt naar een groot spektakelstuk, het galaconcert op donderdag 31 maart. Iedereen was het er na afloop roerend over eens: een prachtig project dat zeker een tweede editie verdient!07.04.2016