Conferentie Kindermishandeling 0-12 jaar

Op maandag 21 maart heeft de conferentie Kindermishandeling plaatsgevonden in het Parkstadtheater in Heerlen.
De conferentie is op initiatief van INNOVO in samenwerking met de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, Provincie Limburg en de gemeente Heerlen georganiseerd om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.

programma
In de RABO-zaal van het theater zijn rond de 500 betrokken professionals uit het onderwijs, gemeenten en jeugdzorg samengekomen. Onder de deskundige leiding van Simone van Trier zijn er sprekers aan het woord gekomen uit de medische sector, voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en de gemeente. Het programma is afgewisseld door sfeervolle muziek van Baanbrekend werk vanuit de gemeente Heerlen.

prijs
Babs Hanssen, leerkracht van de St. Paulus, heeft uit de handen van Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde van de provincie Limburg een prijs ontvangen. Babs Hanssen zet zich al jaren op haar bijzondere wijze in voor kwetsbare kinderen. Onze ambitie is dat dit een terugkerende prijs zal zijn voor iemand die het verschil maakt.
Na de conferentie is de middag afgesloten met ontmoetingen onder het genot van een drankje. 


 

21.03.2016
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer