Nieuwe voorzitter College van Bestuur INNOVO

De Raad van Toezicht van INNOVO, onderwijs op maat, heeft met ingang van 1 augustus 2022 Pascal Breuls benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van deze stichting. Breuls volgt Bert Nelissen op die de afgelopen tien jaar voorzitter College van Bestuur is geweest van INNOVO en die aan het einde van dit schooljaar van een welverdiend pensioen gaat genieten.

Pascal Breuls (1973), afkomstig uit Maastricht, studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht en volgde nadien een postdoctorale lerarenopleiding aan de Universiteit in Nijmegen. Een groot deel van zijn werkzame leven werkte hij bij de Universiteit Maastricht in verschillende managementrollen. Daarmee brengt Breuls vele jaren leidinggevende ervaring mee. In de periode 2014 tot 2020 heeft Breuls vanuit een toezichthoudende rol gewerkt in het primair onderwijs. Op dit moment is Breuls werkzaam binnen de schoolleiding van Stella Maris College in Meerssen.

Breuls ziet het als een mooie uitdaging samen met Nicole van Wolven (lid College van Bestuur) sturing te geven aan het verder versterken van de onderwijskwaliteit samen met de scholen en het realiseren van de ambities van INNOVO.

"Ik zie het als een eer om samen met alle medewerkers en betrokkenen bij te mogen dragen aan de toekomst van de kinderen van INNOVO"  zegt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur over zijn nieuwe functie. 

De Raad van Toezicht is verheugd met de benoeming van de nieuwe voorzitter College van Bestuur.
Voorzitter Leo van Wersch: "Wij zijn blij met de komst van Pascal Breuls. Hij koppelt een warme, open persoonlijkheid aan jarenlange leidinggevende ervaring, begrijpt de kernwaarden waar INNOVO voor staat en heeft de vaardigheden om die nog verder binnen en buiten de organisatie te verankeren. Wij hebben het volste vertrouwen dat hij samen met Nicole van Wolven er zorg voor draagt dat goed onderwijs voor kinderen, leerkrachten en omgeving wordt gecontinueerd. Namens de organisatie zien wij als Raad van Toezicht uit naar een prettige samenwerking."
05-04-2022