Ouderbrief INNOVO

Beste ouders en verzorgers,

In heel Nederland en ook in onze regio is sprake van een lerarentekort. Aan het begin van het schooljaar zijn alle scholen goed van start kunnen gaan en was de basisformatie met passen en meten op orde. Wij hebben ruim tachtig nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Naast leerkrachten zijn ook onderwijsondersteuners en vakleerkrachten bij INNOVO gestart. Ook is er sprake van een flexibele schil om verzuim op te vangen.

impact COVID-19
In de afgelopen weken is het aantal besmettingen in de scholen enorm gestegen, zowel bij leerlingen als bij ons personeel. De GGD-regels zijn duidelijk: bij een aantal besmettingen in de klas, groep of bouw gaan alle kinderen naar huis in quarantaine. Op een flink aantal scholen is dat ook al het geval geweest. Inmiddels is de flexibele schil volledig ingezet en hebben wij nog maar (zeer) beperkte mogelijkheden voor vervanging bij verzuim!

grenzen capaciteit in zicht
Onze scholen doen al het mogelijke om het onderwijs - al dan niet op afstand - zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Toch zijn wij zeer bezorgd over de continuïteit van het onderwijs in de combinatie van de gevolgen van COVID-19 én de personeelskrapte. Het komend griepseizoen, waarin altijd sprake is van een hoger verzuim, heeft daarop nog een versterkend effect.

meer kinderen blijven noodgedwongen thuis – wij vragen om begrip
Als ouders/verzorgers zult u er méér en méér rekening mee moeten houden, dat onderwijs op school om die reden niet altijd mogelijk is en dat kinderen thuis moeten blijven. U mag ervan verzekerd zijn, dat scholen zeer zorgvuldig kijken naar de te maken keuzes voor groepen thuis en deze ‘last’ zo eerlijk mogelijk verdelen. Wij vragen om begrip voor deze aanpak en daarin gemaakte keuzes door de school.

aanscherping maatregelen kabinet – raakt nu niet aan het onderwijs
De algemene COVID-richtlijnen zijn en blijven van toepassing in de school. Het herleven van 1,5mmaatregel heeft direct invloed op de aanwezigheid van volwassenen in de school. Dat kan alleen op afspraak en bij andere activiteiten als afstand houden goed mogelijk is. De komende aanscherping vanaf zaterdag 13 november 19.00 uur heeft naar ons oordeel nu geen verdere gevolgen voor de organisatie van het onderwijs in de scholen.

Wij realiseren ons heel goed, dat kinderen thuis en onderwijs op afstand ook direct gevolgen heeft voor u als ouder/verzorger. Naar de mogelijkheden die er zijn, zullen wij alles doen om onderwijs op school te blijven verzorgen. Wanneer dat niet (meer) lukt, vragen wij om begrip en om extra-inzet van uw kant en danken u bij voorbaat daarvoor.

Met vriendelijke groet,
INNOVO | Onderwijs op Maat

Bert Nelissen en Nicole van Wolven
College van Bestuur
15-11-2021