Vacatures GMR

In verband met enkele vacatures binnen de GMR, hebben wij vorig schooljaar een oproep gedaan voor nieuwe leden voor zowel de personeels- als de oudergeleding. Daaruit is een ouderlid benoemd. Hiermee waren de vacatures echter nog niet gevuld.

We zijn verheugd om te melden dat er twee kandidaten, een ouder- en een personeelslid, zich aangemeld hebben om deel te nemen aan de GMR.

Op grond van het reglement kan er nog altijd gereageerd worden op de vacatures. Mochten zich meer mensen aandienen, zullen er eventueel verkiezingen gehouden worden. Er staan momenteel de volgende vacatures open: twee voor ouderleden en twee voor personeelsleden.

Oudergeleding

Bent u ouder, voogd of verzorger met kinderen op een INNOVO school?
Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van INNOVO?
Maak uw interesse dan nu aan ons kenbaar via gmr@innovo.nl .

Reageren kan tot en met 5 oktober 2021. Vermeld hierbij uw naam en de school van uw kind. We zullen u over het verdere vervolg op de hoogte houden.

Anke Paas en Marjolijn van Roon
Secretaris GMR


23-09-2021