Advies Autoriteit Persoonsgegevens gebruik Google Workspace

Deze week is er nieuws over de DPIA op Google Workspace naar buiten gebracht.
 

In het voorjaar heeft SIVON de scholen geïnformeerd over de DPIA op Google Workspace (voorheen Google suite for education) waaruit bleek dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace. [Red: zie eerder bericht 'DPIA Google'] 

SURF en SIVON hebben begin maart 2021 - mede namens de sectorraden, Kennisnet, de VH en VSNU - aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over het gebruik van Google Workspace in het onderwijs. Dit deden zij omdat Google de zorgen over Workspace onvoldoende wegnam in de gesprekken.

De conclusies van de AP bevestigen dat er op dit moment teveel privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace. Meer informatie hierover lees je in het artikel Advies AP: Google Workspace op scholen kent teveel risico’s en in de veelgestelde vragen over het AP-advies.

Vervolgstappen
Google heeft in een reactie op het advies laten weten dat ze zich committeren aan de AVG. Google geeft aan te verwachten ‘de benodigde transparantie te betrachten en tekortkomingen tijdig op te kunnen lossen zodat het Nederlandse onderwijs Google Workspace for Education kan blijven gebruiken.’ Het ministerie informeert naar verwachting vanavond de Kamer middels een brief. Het ministerie gaat ervan uit dat Google voor de start van het schooljaar 2021/2022 de geconstateerde issues heeft opgelost.
 

Standpunt INNOVO
Via onze vertegenwoordigers (Kennisnet, PO raad, SIVON) worden wij op de hoogte gehouden van de gesprekken met Google. Wij hopen dat Google zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en passende maatregelen treft om de privacy zorgen weg te nemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij daar waar gebruik gemaakt wordt van Google Workspace hier passende maatregelen op nemen. Binnen INNOVO maken wij overigens geen gebruik van Gmail-accounts (leerkrachten en leerlingen).

Kan ik de Chromebooks op mijn school nog gebruiken?
Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de privacyrisico’s van het gebruik van Chromebooks. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat gedeeld. Chromebooks kunnen nog gewoon gebruikt worden door scholen. 
 

Welke producten bevat Google G Suite for Education en wat is Google Workspace for Education?
Google G Suite for Education bevat onder andere Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides en meer. Google G Suite for Education heet sinds kort Google Workspace for Education. Daarom spreken we van Google Workspace.
 

De volledige lijst van applicaties:
 

 • Classroom
 • Chat
 • Meet
 • Hangouts
 • Contacts
 • Tasks
 • Keep
 • Drive
 • Calendar
 • Jamboard
 • Sites
 • Forms
 • Sheets
 • Docs
 • Slides
 • Assignments
 • Cloud search and retrieval across services
 • Vault
 • Gmail 
 • Cloud identity management
14-6-21