Scholen weer open op 8 februari 2021

In de afgelopen dagen zijn de voorwaarden voor opengaan verder uitgewerkt door het ministerie van OCW in afstemming met vakbonden, de PO-raad en sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs.

regels heropening
 • de school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen;
 • leerlingen zijn verplicht om naar school te komen;
 • noodopvang en onderwijs op afstand stoppen;
 • de school is open, tenzij de GGD adviseert om te sluiten vanwege hoge besmettingen dan wel wanneer er onvoldoende personeel  beschikbaar is;
 • bij een schoolsluiting is onderwijs op afstand weer aan de orde.
 • veilig, verantwoord en uitvoerbaar; niemand is tot het onmogelijke gehouden!
   
landelijke beleid
De openstelling van de scholen valt samen met het tegelijk treffen van (aanvullende) maatregelen om de risico’s van verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • de (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk houden;
 • de continuïteit van het onderwijs zo veel mogelijk waarborgen;
 • het beperken van contacten en reisbewegingen voor iedereen in en rondom de school;
 • de focus op een praktische invulling met maximale regelruimte voor scholen.
Wij vatten binnen INNOVO deze lijn samen in: veilig, verantwoord en uitvoerbaar én niemand is tot het onmogelijke gehouden!

INNOVO werkt volgens de meest recente, landelijke protocollen op het gebied van Covid 19. Wilt u op de hoogte blijven van de protocollen en richtlijnen in het regulier basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, kijk dan HIER voor de protocollen en checklists. En HIER voor de Beslisboom. 
04-02-2021