CORONA virus - update 12 maart 2020

Deze week is duidelijk geworden, dat er sprake is van een aanzienlijke landelijke toename van het aantal besmettingen met het coronavirus. Vandaag heeft de landelijke overheid verdergaande nieuwe maatregelen aangekondigd tegen verspreiding van het virus. De maatregelen zijn: iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. De maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen zijn groot en sluiten draagt weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. Tot slot: deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart en dat geldt ook voor Noord-Brabant.
 
In Nederland is het RIVM [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu] het instituut, dat internationaal en landelijk alle ontwikkelingen monitort en adviezen geeft over aanpak enz. RIVM is dus ook op de hoogte van de ontwikkeling en aanpak van het coronavirus over de grens. De regionale GGD’s concretiseren de aanpak voor de regio, waarin zij actief zijn en informeren andersom het RIVM over de regionale ontwikkelingen. Artsen en laboratoria zijn verplicht om de GGD te informeren over besmettingsgevallen.

aanpak INNOVO
Wij monitoren de ontwikkelingen via de website van RIVM en wij volgen de protocollen op, zoals door de regionale GGD’s worden bepaald. Op dit moment zijn er géén specifieke andere adviezen dan die gelden bij alle virussen, die griep of verkoudheid kunnen geven. [was je handen regelmatig 20 seconden – hoest en nies in de binnenkant van je elleboog – gebruik papieren zakdoeken en schud geen handen meer]. Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.  

geen aanvullende maatregelen nodig
Er is nog steeds geen reden voor algemene aanvullende maatregelen richting onze leerlingen en medewerkers in Zuid- en Midden-Limburg en dat geldt ook voor hen die woonachtig of werkzaam zijn in de Selfkant. Zij kunnen gewoon naar school komen en het is uiteraard heel verstandig om goed te blijven letten op klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en bij verergering van deze klachten de huisarts te raaqdplegen. Met de informatie van dit moment zijn onze scholen dus gewoon open. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen in het geval er andere maatregelen nodig of wenselijk zijn, de betrokken partijen hiervan direct op de hoogte stellen. Uiteraard hopen wij dat verdere verspreiding kan worden tegengegaan.


12-03-2020
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer