Project Next-Level

Basisschool De Schakel in Vrieheide, basisschool St. Paulus in Passart, basisschool De Broederschool in Molenberg en basisschool De Wegwijzer in Zeswegen zijn met 57 leerlingen gestart  met het project Next-level. Binnen Next-Level wordt er op elke school één dag per week een leerkracht vrij geroosterd om leerlingen een extra zetje te geven om hun talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Een cursus fotografie, activiteiten rond thema’s zoals sport en koken en training EHBO zijn al de revue gepasseerd.
 
Rol van de leerkracht
De leerkrachten coachen de leerlingen die meedoen aan dit project. In deze rol besteden zij aandacht aan leren leren, talentontwikkeling, taalstimulering, presentatievaardigheden en het stimuleren van een zelfstandige en zelfredzame (werk) houding. De ouders worden hierbij actief betrokken. Door een subsidie van het ministerie van OCW hebben de scholen dit project kunnen ontwikkelen.
 
De leerlingen
Leerlingen krijgen door het Next-Level project een rijke, uitdagende en stimulerende leeromgeving aangeboden, zowel in als buiten de school. Hierdoor worden de leerlingen goed voorbereid op het vervolgonderwijs, dat past binnen de mogelijkheden van de leerlingen. De kinderen maken samen met de leerkracht keuzes voor het lesprogramma. Er is aandacht voor studiebegeleiding, sociale vaardigheden, ouderbetrokkenheid en taalactivering. 

08-04-2019