Nieuwe bestemming

De grootste basisschool van Heerlen verhuist naar het pand van de voormalige HTS. In dit prachtige, historische gebouw huisvest in 2021 een geheel compleet kindcentrum met o.a. basisschool Tarsicius, de SO afdeling van de Catharinaschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang Humanitas én peuterspeelzaalwerk Heerlen.

Het oorspronkelijke, oude deel van het gebouw blijft behouden en het later bijgebouwde gedeelte wordt afgebroken. Er zal een nieuw stukje bijgebouwd worden maar ook is er voldoende ruimte voor een speelplaats, parkeergelegenheid en het brengen en halen van de schoolkinderen.

Het gebouw wordt duurzaam en aangesloten op het mijnwater.


28-01-2019