Een gezonde school!

De SO-afdeling van de Catharinaschool heeft het vignet 'gezonde school' behaald voor sport en bewegen. Het VSO heeft al het vignet 'voeding'. Volgend schooljaar gaat het VSO zijn best doen voor het vignet 'sport en beweging' en de SO-afdeling voor 'voeding'.

Het project 'gezonde school' wordt uitgevoerd onder regie van de werkgroep Gezonde School waarin de ouders van de leerlingen een actieve rol hebben. Met het vignet 'gezonde school' laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria. Het team van de Catharinaschool is trots op dit behaalde resultaat!

03.04.2018