Estafette staking 13 april 2018

Zoals u al heeft gelezen of gehoord, gaan de stakingsacties in het basisonderwijs ook in 2018 verder. Op 14 februari hebben de leraren in Noord-Nederland gestaakt en deze actie is gevolgd door de staking op 14 maart door de leraren in Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. Het estafettestokje wordt nu overgedragen aan Limburg en Brabant. Onze leraren gaan staken op vrijdag 13 april as. INNOVO blijft deze acties ondersteunen samen met de andere schoolbesturen in Zuid-Limburg.
 
wat betekent deze stakingsdag op 13 april 2018?

  • Alle scholen van INNOVO blijven dicht zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag gesloten voor álle kinderen. Wij maken geen uitzonderingen. 
  • De wettelijke verplichte onderwijstijd komt door de staking niet in het gedrang.

 
de toekomst van de kinderen
Wij blijven de acties van leraren steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. De kwaliteit van het onderwijs komt steeds meer onder druk door het tekort aan leraren. Acties voor het verlagen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen zijn hard nodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Het kabinet moet veel meer in het basisonderwijs investeren.
 
werkdrukakkoord
Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend jaar een extra bedrag van € 156 per leerling bij krijgt voor de aanpak van werkdruk. Op het gebied van het gelijk belonen van vergelijkbaar werk in PO en VO komt de regering nog lang niet tegemoet aan de gestelde eis van 900 miljoen euro. Er is een begin van 240 miljoen euro beschikbaar onder voorwaarden, maar dat is verre van voldoende om het gat te dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Faire arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk om werken in het PO aantrekkelijker te maken.

 
tekort aan leerkrachten
INNOVO werft structureel nieuwe leerkrachten en toch is het steeds moeilijker om vervangingen in te vullen. Leerkrachten die we onlangs hebben geworven, zijn ingezet voor langdurige vervangingen. Opvang van kortdurend verzuim lukt minder en minder en dat merken alle scholen. Teams doen er alles aan om de groepen van hun zieke collega’s op te vangen. Helaas lukt dat niet altijd en moeten wij leerlingen naar huis sturen. Hoe graag wij ook leerkrachten werk willen bieden en aan ons willen binden; zij zijn nu niet voldoende beschikbaar en dat is een landelijke trend.
 
wij staan niet stil
Samen met De Nieuwste Pabo en schoolbesturen in Limburg zetten wij in op de werving van studenten voor de opleiding en de ontwikkeling van alternatieve routes voor zij-instromers en herintreders. Bent u zelf geïnteresseerd of kent u mensen die interesse hebben in openstaande vacatures en/of deze routes, maak hem of haar er attent op! klik HIER voor meer informatie.
 
Meer informatie over deze estafette stakingsactie vindt u op de website: www.pofront.nl.
 

16.03.2018
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer