Unieke samenwerking in primair onderwijs Zuid-Limburg: werkconferentie

Aanleiding om met elkaar tot een gezamenlijk gedragen visie te komen zijn de leerlingenkrimp in de regio Zuid Limburg en de wet Passend Onderwijs.
Er gaan nu en in de toekomst minder kinderen naar het speciaal onderwijs. Ook gaan de schoolbesturen en gemeentebesturen nog meer  samenwerken om een goed antwoord te geven op de krimp waar ieder bestuur en iedere gemeente mee te maken heeft.
 
Deze onderwerpen komen tijdens de werkconferentie aan bod.  Ook de samenwerking van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs staat op de agenda. Centraal tijdens deze conferentie staat de vraag: Hoe ziet een regio eruit waarin onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en andere partners optimaal met elkaar samenwerken om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling?
 
Gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en anderen die werken voor en met kinderen zijn uitgenodigd deze regionale uitdaging samen op te pakken.
 
De schoolbesturen werken aan een toekomstbestendige inrichting van het primair en speciaal onderwijs. Dat betekent dat er gezocht wordt naar partnerschappen en dat oude patronen doorbroken moeten worden. Een lerend proces, waarvan de uitkomst steeds concreter wordt. Natuurlijk is nu nog niet 100% duidelijk hoe het onderwijslandschap er over vijf à tien jaar exact uitziet, maar dat is geen reden om geen keuzes te maken. Want die zijn nu nodig.
 
De vijftien schoolbesturen zijn: Adelante, Alterius, El Habib, El Wahda, Gereformeerde BS Benjamin, INNOVO, Kindante, MosaLira, MOVARE, Kom Leren, Openbare Basisschool Mesch, Pallas, Suringar, Triade, Tyltylschool de Maasgouw.

25.09.2017