Scholen INNOVO staken op 5 oktober

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die kinderen geboden krijgen onder druk te staan.

Met deze actie wil het PO-front-waarin vakbonden, PO in Actie en PO-raad samenwerken -  de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariĆ«ring in het primair onderwijs.

Klik HIER voor meer informatie van de PO raad.


 

21.09.2017
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer