medezeggenschap (GMR)

Medezeggenschap en toezicht geven steun aan het beleid van INNOVO. Medezeggenschap is belegd bij medewerkers en ouders in de MR op school en bovenschools in de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. Om je als organisatie verzekerd te weten van de steun van ouders en leerkrachten voor je beleid, is er een intensieve dialoog over de hoofdthema’s van beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

Wie is de GMR?
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, beide bestaande uit 6 personen.

Wat doet de GMR?
Klik hier voor meer info.
Klik hier voor de jaarplanning schooljaar '21-'22 van de GMR 
Klik hier voor het werkplan.
Klik hier voor het communicatieplan.
Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het reglement.
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR 2020
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR 2020-2021
Klik hier voor het verslag GMR & CvB van 01.06.2021
Klik hier voor het verslag GMR & RvT van 29.06.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 14.09.2021
Klik hier voor het verslag GMR & CvB van 12.10.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 02.11.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 14.12.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 22.02.2022
Klik hier voor het verslag GMR van 12.04.2022