medezeggenschap (GMR)

Medezeggenschap en toezicht geven steun aan het beleid van INNOVO. Medezeggenschap is belegd bij medewerkers en ouders in de MR op school en bovenschools in de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. Om je als organisatie verzekerd te weten van de steun van ouders en leerkrachten voor je beleid, is er een intensieve dialoog over de hoofdthema’s van beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

Wie is de GMR? Klik hier.
Wat doet de GMR? Klik hier.
Klik hier voor het werkplan.
Klik hier voor het communicatieplan.
Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het reglement.
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR schooljaar '18 -'19
Klik hier voor het verslag van de GMR van 04.08.'20
Klik hier voor het verslag van de GMR van 12.05.'20
Klik hier voor het verslag van de GMR van 02.06.'20

 
Deel deze pagina linkedin facebook twitter meer