medezeggenschap (GMR)

Medezeggenschap en toezicht geven steun aan het beleid van INNOVO. Medezeggenschap is belegd bij medewerkers en ouders in de MR op school en bovenschools in de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. Om je als organisatie verzekerd te weten van de steun van ouders en leerkrachten voor je beleid, is er een intensieve dialoog over de hoofdthema’s van beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording.

wie is de GMR?
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, beide bestaande uit 6 personen.

Klik hier voor de uitslag van de verkiezingen voor nieuwe ouderleden. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar leden voor de personeelsgeleding.
Interesse? Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres.

hoe kom ik in contact met de GMR?
Bij vragen kunt u mailen naar gmr@innovo.nl.

wat doet de GMR?
algemene documenten
Klik hier voor meer info.
Klik hier voor het vergaderrooster 2022-2023
Klik hier voor de jaarplanning schooljaar 2021-2022 van de GMR 
Klik hier voor het werkplan 2022-2023.
Klik hier voor het communicatieplan.
Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het reglement.

jaarverslagen
klik hier voor de factsheet jaarverslag 2021-2022
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR 2021-2022
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR 2020-2021
Klik hier voor het jaarverslag van de GMR 2020

notulen
schooljaar 2022/2023
klik hier voor het verslag GMR van 04.04.2023
klik hier voor het verslag GMR & CvB van 28.02.2023
klik hier voor het verslag GMR van 31.01.2023
klik hier voor het verslag GMR & CvB van 11.10.2022
Klik hier voor het verslag GMR van 20.09.2022
schooljaar 2021/2022
Klik hier voor het verslag GMR van 14.06.2022
Klik hier voor het verslag GMR & CvB van 17.05.2022
Klik hier voor het verslag GMR van 12.04.2022
Klik hier voor het verslag GMR van 22.02.2022
Klik hier voor het verslag GMR van 14.12.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 02.11.2021
Klik hier voor het verslag GMR & CvB van 12.10.2021
Klik hier voor het verslag GMR van 14.09.2021
schooljaar 2020/2021
Klik hier voor het verslag GMR & RvT van 29.06.2021
Klik hier voor het verslag GMR & CvB van 01.06.2021